Jordbruk

Jordbruksdrift genom Å.R.E. HB (Ågerup,  Rydsgård & Elsagården HB)

AaRE-logga

 

 

 

 

På den brukade jordbruksarealen varierar höjden över havet mellan 35 och 155 m. Variationen märks i skillnad på klimat och därmed viss olikhet i tid för vårbruk och skörd. Även jordarterna är skiftande, från ganska styv lera till sand och mulljord.

Lantmannen 2006 

 

 

 
 
 

Joakim Olsson framförden nya 4-hjulsdrivna MF tröskan. Reportage Lantmannen 2006.

 

Sedan 1975 är omfattande täckdikning och andra jordförbättringar gjorda. Jordbruket drivs utan egna djur. Odlingarna består av spannmål, oljeväxter, sockerbetor och potatis. Jordbruket ligger i EU-region 3, men skördarna är dock betydligt högre än detta indikerar.
 

På delar av de svagare jordbruksarealerna (totalt ca 60ha) är energiskog planterad i form av poppel och hybridasp. Projektet är delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden.

Ekonomibyggnaderna är ändamålsenliga och numera i gott skick. Verkstad och maskinhallar finns på Ågerup och i det stora ekonomihuset på Elsagården finns en modern spannmålstork och lager för spannmål och potatis.

Driften av jordbruket sker i gemensamt driftsbolag, Å.R.E. HB, med Rydsgårds gods. Genom Å.R.E. HB har godsen gemensam arbetsstyrka och äger godsen maskinparken tillsammans.