Jakt, fiske & naturvård

Omsorgsfull naturvård ger rika jakt- och fiskemarker

Biotopen på Ågerup och Elsagården är väl anpassad för det vilda. Marken är kuperad med stora sammanhängande skogsområden och remisser, samt har god tillgång till vatten i form av dammar och öppna diken.

Utvalda delar av jordbruksarealen är avsatt för viltåkrar och det stödfodras även vintertid. Detta visar sig i den stora stam av klövvilt som etablerat sig på markerna och här finns både kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin.

Tack vare ett stort antal våtmarker finns mycket goda förutsättningar för fågellivet.

Jakten bedrivs i samarbete med TopHunt AB där Mats Jönsson är ansvarig.

SLU projekt

Ågerup och Elsagården är en av sponsorerna av ett SLU-projekt för studier av kronhjort.

Platshjort 2006

Platshjort 2006 (udda 16-taggare). Fotografi av Anders Jarnemo.

Våtmarksprojekt
Hylladammen är en nyanlagd våtmark med ca 4ha vatten och omgiven av nyetablerade betesmarker. Den stog färdig våren -09. Detta projekt har genomförts i samarbete med våtmarkskonsulten Hans von Essen.
Lihultsdammarna är 3st vattenspeglar på ca 9ha sammanlagt som har anlagts på gammal betesmark och trädad åkermark. Detta projekt har genomförts av ELkologgruppen genom Torbjörn Davidsson och färdigställdes sommaren -09.

 

Elsagaardssjoen2

 

 

 

En av många våtmarker på egendomarna

Betesmarker
Gårdarna har tillsammans ca 200ha betesmarker som arrenderas ut till häst- får- och kreatursägare. Detta är ett sammarbete som bidrar till det levande landskapet.

 

beten

 

 

 

 

Foto: Clara Janson

 

Jakt, fiske och naturvård