Bergstäkt

Bergstäkt för infrastuktur i Skåne

På markerna finns ett bergstäkt, tidigare kallad Bellinga Stenindustri, som har brukats sedan 1930-talet.  Cliffton driver nu verksamheten, där bergmassor bryts och krossas till grus.

Ett nyligen beviljat täkttillstånd innebär att verksamheten kommer att fortgå under en längre tid framöver och därmed förse bla. Citytunneln med nödvändigt material.

96

 
 
 
 
 
 
 
 
Utsiktsbild över grus täkten Foto: Clara Janson