Välkommen

 

Ågerups Säteri och Elsagården är mycket naturskönt belägna i Blentarp socken på Romeleåsens sluttning mot Sövdesjön. På området har man hittat fornlämningar från stenåldern, som tyder på att markerna bebotts och brukats sedan kanske 4000 år.

Gårdarna har ägts och drivits av samma familj i tio generationer. Ågerup ägs idag av Fredrik Janson och Elsagården av Peder Janson. Deras förfader, Carl GustafPiper köpte egendomen 1788.