Ågerups Säteri

Ågerups Säteri har anor sedan medeltiden

Ågerup finns omnämt sedan medeltiden, då egendomen ägdes av den danska kungafamiljen och hörde samman med Häckeberga. Efter att Skåne blev svenskt överlämnade Karl XI år 1677 bl.a. Ågerup till sin generalguvernör Göran Sperling. Sperling var dock inte populär i Skåne, och Ågerup eldhärjades och förstördes av snapphanarna.

Ogarp

 
 
 
 
 
 
Ågerup kallades tidigare Ogarp Teckning från 1680
 

År 1682 köptes Ågerup av den nye och mer uppskattade generalguvernören Rutger von Ascheberg, som lät uppföra nya byggnader i karolinsk stil. Huvudbyggnaden blev tvåvånig, i korsvirke. von Asheberg trivdes bra på Ågerup då att han fann klimatet bra mot sin gikt. Efter von Aschebergs död förföll byggnaderna och förstördes delvis av brand.
Acheberg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skånes Generalguvernör Rutger von Acheberg trivdes bra på Ågerup
 

År 1788 blev Greve Carl Gustaf Piper på Sövdeborg ägare till Ågerup och lät uppföra de byggnader som står där än i dag. Under åren har dock omfattande renoveringar gjorts, främst av Christina (född Piper) och Ulf Janson som ägde och verkade på Ågerup och Elsagården 1976-2006. Ågerup ägs idag av Fredrik Janson.

 

Fredrik Janson med familj

 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Janson med familj. Foto: Juliana Wiklund