Om oss

Elsagården är belägen i natursköna Blentarp socken på Romeleåsens sluttning mot Sövdesjön. På området har man hittat fornlämningar från stenåldern, som tyder på att markerna bebotts och brukats sedan kanske 4000 år.

Gården har ägts och drivits av samma familj i tio generationer. Elsagården ägs idag av Peder Janson och hans förfader, Carl Gustaf Piper köpte egendomen 1788.